Slide home 2

Wil jij ook het verschil maken als thuismentor?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Home slide 1

Thuismentoren voor echte aandacht en optimale kansen

Wat is een thuismentor?

De thuismentor biedt ondersteuning aan kinderen op belangrijke momenten in de beginfase van hun middelbare schooltijd. Die periode brengt veel veranderingen met zich mee. Voor sommige kinderen is dit een moeilijke tijd waarin ze een steuntje in de rug van een thuismentor goed kunnen gebruiken.

Word jij thuismentor bij School’s Cool Arnhem?

Schools Cool Arnhem is altijd op zoek naar enthousiaste thuismentoren. We vragen van een thuismentor interesse in de leeftijdsgroep 12-16 jaar en het nodige geduld. Veel kinderen hebben moeite met begrijpend lezen, dus is goede kennis van het Nederlands belangrijk.

Wil je je aanmelden als thuismentor? Stuur jouw bericht naar  elsemiek@schoolscoolarnhem.nl.

Veel gestelde vragen

 • Wie kan thuismentor worden?

  De thuismentoren zijn volwassenen met diverse achtergronden. Wat ze overeenkomstig hebben is enthousiasme, geduld, positieve aandacht voor de leerling en het zich kunnen inleven in de leefwereld van 12- tot 16-jarigen. Ervaring in het onderwijs is niet noodzakelijk, wel goede beheersing van het Nederlands.
  Ook studenten kunnen thuismentor zijn als onderdeel van hun opleiding. Denk aan studenten van de PABO, pedagogiek, psychologie etc.
  Belangrijk om te weten: als thuismentor ben je geen hulpverlener!

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is vereist, voordat de matching tussen het kind en de mentor kan plaatsvinden.

 • Wat doet een thuismentor?

  Als thuismentor coach je een leerling met bijvoorbeeld plannen, de aanpak van huiswerk en het aanbrengen van structuur. Ook houd je contact met de schoolmentor, ben je aanspreekpunt voor de ouders en ga je eventueel mee naar een ouderavond.

  De begeleiding heeft ook als doel het verbeteren van de motivatie en betrokkenheid en het behalen van goede schoolresultaten maar ook het verbreden van de horizon. De thuismentor maakt ook situaties of problemen bij het kind bespreekbaar en is er voor het kind, zodat die zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt en een veilige plek heeft om vragen te stellen.

  Ook is er ruimte voor een activiteit om samen iets leuks te ondernemen. Hiervoor is jaarlijks een beperkt budget beschikbaar.

 • Welke leerlingen begeleidt een thuismentor?

  De kinderen die begeleid worden, zijn veelal afkomstig uit gezinnen waarvan de ouders niet de ondersteuning kunnen bieden die ze zouden willen bieden, of die het kind nodig heeft bijvoorbeeld omdat ze de Nederlandse taal onvoldoende beheersen of omdat ze het onderwijssysteem niet kennen. Het kan zijn dat het kind door de omstandigheden onder haar of zijn niveau presteert, of dat het weinig weerbaar is of onzeker. Een extra steun in de rug is dan voor deze kinderen welkom.

 • Hoeveel tijd kost het thuismentoraat?

  De begeleiding start aan het begin van het schooljaar en duurt gemiddeld een jaar, maar kan ook korter zijn afhankelijk van de behoefte en de voortgang van de leerling. Ieder mentoraat is maatwerk en wordt afgestemd met de thuismentor, de leerling en de mentorcoördinator. Daarnaast vindt er tijdens het schooljaar een aantal intervisiebijeenkomsten plaats met alle mentoren.
  Je kan zelf in overleg met de leerling de afspraken plannen. Hierdoor heb je de flexibiliteit om de begeleiding eventueel te combineren met een baan of studie.

 • Hoe verloopt de aanmelding?

  Als je je als aspirant-thuismentor aanmeldt, krijg je eerst een kennismakingsgesprek met de mentorcoördinator. Zij vertelt jou wat het mentoraat inhoudt en de werkwijze van Stichting School’s Cool Arnhem. We informeren naar jouw achtergrond en motivatie. Iedere mentor moet beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en moet een gedragscode ondertekenen. Na wederzijdse instemming worden de werkzaamheden en afspraken vastgelegd in een overeenkomst.

 • Hoe worden thuismentor en leerling aan elkaar gekoppeld?

  De mentorcoördinator maakt de inschatting welke mentor het beste past bij welke leerling/welk gezin. Wanneer de match is gemaakt, vindt er een kennismaking plaats met de leerling en de ouders, bij hen thuis. Bij nieuwe mentoren is er een bestuurslid bij dit gesprek aanwezig. Leerling, mentor en ouders, ondertekenen een overeenkomst met afspraken over de begeleiding.

 • Waar vindt de begeleiding plaats?

  In principe gebeurt de begeleiding bij de leerling thuis. Een van de ouders moet op dat moment ook thuis aanwezig zijn. Op deze manier worden de ouders er zoveel mogelijk bij betrokken. Het is belangrijk dat er tijdens de begeleiding een rustige werkplek is voor de leerling en thuismentor. Bij 14+ leerlingen kan de begeleiding eventueel op school plaatsvinden. Als de thuismentor een activiteit buitenshuis wil ondernemen, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de bibliotheek, een museum of ander uitje, dan moeten de ouders altijd vooraf toestemming geven.

 • Hoe wordt de thuismentor begeleid?

  De mentorcoördinator onderhoudt het contact met alle thuismentoren en voorziet hen van alle relevantie (start)informatie. Gedurende het schooljaar worden verschillende intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Daarin wordt aandacht besteed aan thema’s zoals het brugklasjaar, het puberbrein, motiveren van pubers en de communicatie tussen thuismentor, ouders en kind. Ook is er de mogelijkheid om als mentoren onderling van gedachten te wisselen.

 • Krijgt de thuismentor een vergoeding?

  Als thuismentor krijg je van Stichting School’s Cool Arnhem een vrijwilligersbijdrage. Ook is er een klein bedrag beschikbaar voor activiteiten samen met de leerling.

 • Is School's Cool een vorm van hulpverlening?

  School’s Cool is geen hulpverlening maar biedt preventieve ondersteuning. De thuismentor is er primair voor de leerling en de ouders met als insteek ‘school’. Mocht de thuismentor een situatie aantreffen die zijn/haar ‘bevoegdheid’ overstijgt, dan moet er contact worden opgenomen met de mentorcoördinator van School ’s Cool Arnhem. Deze overlegt dan met het bestuur over de te nemen actie(s).