Home slide 1

Thuismentoren voor echte aandacht en optimale kansen

Slide home 2

Wil jij ook het verschil maken als thuismentor?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Organisatie

School’s Cool is een project dat in Amsterdam al jaren succesvol is en dat momenteel in meer dan 28 steden draait. In 2010 is Stichting School’s Cool Arnhem opgericht.

Gaandeweg is School’s Cool Arnhem veel professioneler geworden, zonder dat dit ten koste is gegaan van de bevlogenheid. Thuismentoren krijgen training en intervisie. We hebben meer naamsbekendheid en behalen goede resultaten met onze begeleiding. Steeds meer scholen, maar ook wijkcoaches en instanties zoals stichting Leergeld, weten ons hierdoor te vinden.

Contact
School’s Cool Arnhem is bereikbaar via ons algemene e-mailadres info@schoolscoolarnhem.nl.

Als u contact zoekt met onze mentorcoödinator, stuur dan een mail naar elsemiek@schoolscoolarnhem.nl

Bestuur

Voorzitter: Freddy Sikkes
Secretaris: Sophie Le Poole-von Weiler
Penningmeester: Karin Benter
Lid (primaire proces): Aranka Pullens
Lid: Harry Klein Koerkamp

De stichting is voor wat betreft haar inkomen afhankelijk van subsidies, sponsorbijdragen en giften.
De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het bestuur wordt ondersteund door:
mentorcoördinator: Elsemiek van Dulmen

Steun ons met een donatie

Stichting School’s Cool Arnhem is voor wat betreft haar inkomen afhankelijk van subsidies, sponsorbijdragen en giften. Jouw steun is nodig om zo veel mogelijk leerlingen die dit nodig hebben te kunnen koppelen aan een thuismentor. Elke donatie, hoe groot of klein, éénmalig of periodiek, helpt daarbij enorm. Je kunt een bedrag naar keuze aan ons doneren door op onderstaande knop te klikken.  Lees meer op de donatiepagina.