Home slide 1

Thuismentoren voor echte aandacht en optimale kansen

Slide home 2

Wil jij ook het verschil maken als thuismentor?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Steun ons

Stichting School’s Cool Arnhem is voor wat betreft haar inkomen afhankelijk van subsidies, sponsorbijdragen en giften. Jouw steun is nodig om zo veel mogelijk leerlingen die dit nodig hebben te kunnen koppelen aan een thuismentor. Elke donatie, hoe groot of klein, éénmalig of periodiek, helpt daarbij enorm. Je kunt een bedrag naar keuze aan ons doneren door op onderstaande knop te klikken.

Met jouw donatie kunnen we:

  • Thuismentoren koppelen aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben tijdens de middelbare school.
  • Intervisiebijeenkomsten organiseren voor de training van onze thuismentoren.
  • Een jaarlijks uitje organiseren voor de thuismentor en diens leerling.

Onze Stichting heeft een ANBI-status. Donaties en giften leveren daardoor belastingvoordeel op.
ANBI

 

 

Om onze mentoren de juiste ondersteuning bij hun mentoraat te bieden, organiseren wij een aantal keer per jaar intervisies en workshops.

  • Misschien beschikt je bedrijf over trainingsruimten in Arnhem die wij hiervoor kunnen gebruiken?
  • Mocht je zelf over gerichte kennis over coaching, communicatie of pedagogiek beschikken, dan vind je het misschien leuk om zelf een training voor onze mentoren te verzorgen.

Kan je ons helpen? Heb je nog andere ideeën? Neem contact op met de mentorcoördinator, elsemiek@schoolscoolarnhem.nl.

Andere ondersteuningsmogelijkheden

Wil je niet met geld doneren, maar ons op een andere manier ondersteunen? Dat kan natuurlijk ook!

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe mentoren, wellicht zijn er mogelijkheden om ons te helpen om mentoren te werven. Bijvoorbeeld door een boodschap op de bedrijfswebsite te zetten. Of door eigen medewerkers in staat te stellen om onder werktijd ons waardevolle vrijwilligerswerk uit te voeren. Of misschien heb je wel materiaal ter beschikking dat we kunnen zitten voor de begeleiding van de leerlingen.

Voor ondernemers

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen kun je als (Arnhemse) ondernemer kun je ons werk ondersteunen door sponsor te worden. In ruil daarvoor zetten we uiteraard jouw bedrijf ook in de schijnwerpers. We bieden daarvoor verschillende mogelijkheden:

Voor een sponsorbedrag van €100 komt je bedrijfslogo gedurende één schooljaar op onze website te staan.
Voor een sponsorbedrag van €250 komt je bedrijfslogo gedurende één schooljaar op onze website en andere communicatiemiddelen, zoals het mentorboekje en eventuele promotieflyers.
Voor een sponsorbedrag van €500 of meer komt je bedrijfslogo gedurende één schooljaar op onze website en andere communicatiemiddelen, zoals het mentorboekje en eventuele promotieflyers én besteden we aandacht aan je bedrijf met een bericht op onze socialemediakanalen (Instagram, Facebook en LinkedIn).

Meer weten? Neem contact met ons op via info@schoolscoolarnhem.nl!

Partners & sponsoren


chakana-coaching

ISK Arnhem

TSS engineering

Schoonschrift