Vacatures

Wil je vrijwillige thuismentor worden? Klik dan hier.

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, waarvan één kandidaat (op termijn) voor de voorzittersfunctie

School’s Cool Arnhem ondersteunt leerlingen die in het eerste leerjaar van het Voortgezet Onderwijs zitten. Het gaat om leerlingen die om diverse redenen een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de overgang naar het Voortgezet Onderwijs.

Deze leerlingen worden, na een intake, gekoppeld aan een thuismentor, een vrijwilliger. Deze mentor komt wekelijks bij de leerling thuis en helpt met huiswerk en studievaardigheden. Daarnaast helpt de thuismentor de leerling op sociaal-emotioneel vlak.

Leerlingen krijgen zo positieve aandacht en leren niet alleen praktische dingen – zoals het plannen van huiswerk – maar ook om sociaal sterker te worden. Bovendien stimuleert de mentor de algemene ontwikkeling.

Een goede start in het Voortgezet Onderwijs is essentieel voor de verdere schoolloopbaan van een leerling. Diverse studies hebben aangetoond dat door de inzet van thuismentoren door School’s Cool de schoolloopbaan van deze leerlingen. succesvoller verloopt. School’s Cool Arnhem begeleidt jaarlijks ongeveer 50 koppels van leerlingen en thuismentoren.

 

Wat gaat u doen?

 • U stimuleert en bewaakt, samen met de andere bestuursleden, de continuïteit en ontwikkeling van de stichting.
 • U houdt als lid van het bestuur mede toezicht op de uitvoering van de bevoegdheden en het beleid van de stichting en haar vrijwilligers.
 • U stelt als bestuurslid op hoofdlijnen mede de koers van de stichting vast en schetst de kaders waarbinnen de mentorcoördinator de gemandateerde verantwoordelijkheden en taken uitvoert.
 • U vertegenwoordigt met regelmaat extern de stichting of haar activiteiten en onderneemt actie als dat nodig is voor het realiseren van het vastgestelde beleid.
 • U woont ongeveer 8 keer per jaar de bestuursvergaderingen bij.
 • U verbindt zich aan de stichting voor (tenminste) een termijn van 3 jaar.
 • Tijdsbesteding: gemiddeld circa 2 uur per week, afhankelijk van de rol binnen het bestuur.

 

Wat vragen we van u?

 • U heeft affiniteit met de doelgroep en met de doelstelling van de stichting.
 • U beschikt over een uitgebreid netwerk, bij voorkeur in het publieke domein (regio gemeente Arnhem) of het bedrijfsleven en/of  u heeft ervaring of affiniteit met financiën en fondsenwerving en /of bestuurlijke ervaring
 • Een actieve bijdrage in de ontwikkeling van de stichting.
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden.

 

Van een voorzitter verwachten wij dat hij/zij:

 • Op een prettige en efficiënte wijze vergaderingen kan voorzitten.
 • Zich met de hoofdlijnen en de grote lijnen bezighoudt.
 • De stichting naar buiten toe op succesvolle wijze vertegenwoordigt.
 • Motiverend en inspirerend optreedt.

 

Wat bieden we u?

 • Een boeiende en voldoening gevende vrijwilligersfunctie.
 • Een professionele en informele vrijwilligersorganisatie.

 

Voor informatie, contact en aanmelding:

Marlon Wolfhagen 06 52560390, waarnemend voorzitter, marlon@schoolscoolarnhem.nl