Reglement Covid-19

Adviezen Bestuur School’s Cool Arnhem
na invoering nieuwe coronamaatregelen 6-11 2021

Het aantal coronabesmettingen in Nederland stijgt weer en daarom zijn er nieuwe coronamaatregelen ingevoerd. Er wordt aangedrongen op het (opnieuw) volgen van de basisregels, óók als je gevaccineerd bent. Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten. Het gaat om: afstand houden, handen goed wassen, in de elleboog niezen of hoesten, geen handen schudden en goed ventileren.

Wat betekent dit voor de mentor, de leerling en de ouder?

Allereerst volgt School’s Cool altijd de landelijke richtlijnen. Onze mentoren zijn vrijwilligers, die als regel de begeleiding aan huis doen en dat maakt de situatie anders dan die van een gewone werksituatie.

Als bestuur hechten we vanzelfsprekend aan een veilige situatie voor de leerling en de mentor. Een deel van de maatregelen en adviezen van de overheid zijn in het algemeen waard om na te leven, maar nu door corona nog meer. Dit geldt zowel voor de mentoren als voor de leerlingen en de gezinnen.

Adviezen aan ouder en mentor

We willen er als bestuur bij jou en de ouder(s) van de leerling op aandringen om opnieuw naar de veiligheid van de begeleiding te kijken. Daarbij zijn de volgende punten van belang:

 • Hygiënemaatregelen en ventileren
  Over genoemde basismaatregelen is al veel gezegd. Ook over de wenselijkheid goed te ventileren. Dit laatste speelt misschien nog wel een grotere rol bij de begeleiding aan huis dan elders. We dringen erop aan om – indien mogelijk – de begeleiding in de woonkamer plaats te laten vinden en die ruimte voor aanvang goed te ventileren. Ook vanwege de sociale veiligheid vinden we de slaapkamer minder geschikt. Eventueel kan je kiezen voor het gebruik van een mondkapje als de afstand minder is dan 1,5 meter. Beperk het aantal personen in één ruimte zoveel mogelijk en schudt geen handen.
 • Ziekteverschijnselen
  Neem bij verkoudheidsverschijnselen of koorts van tevoren contact met elkaar contact op via de voor jullie gebruikelijke kanalen zodat de afspraak dan geannuleerd wordt. Houd je vervolgens aan het advies van de overheid: maak een afspraak om je te laten testen bij de GGD, ook bij een milde verkoudheid, zoals een loopneus. En blijf thuis tot je de testuitslag weet. Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
 • Vaccinatie of testbewijs
  Controle via de QR code is voor School’s Cool niet uitvoerbaar. Ook weten we dat het stellen van de vraag aan elkaar: ‘ben je/ bent u gevaccineerd?’ lastig gevonden wordt. Niemand kan verplicht worden deze vraag te beantwoorden. Maar deze vraag mag wel gesteld worden. Als daar geen antwoord op gegeven wordt, wat ieders vrije keuze is, dan kan dat gevolgen hebben voor de begeleiding. Mocht een van beide partijen terugkomen op eerdere afspraken of werkwijze, dan hebben wij daar begrip voor. Neem dan contact op met de mentorcoördinator Marjon van Bussel.
 • Alternatief
  Kijk naar alternatieven als er twijfel is over de veiligheid in huis. Misschien is er een publiek toegankelijk gebouw als een bibliotheek in de buurt, kan er buiten een afspraak gemaakt worden of is het toch beter (tijdelijk) van digitale communicatie gebruik te maken? Uiteraard altijd na onderling overleg en na overleg met de mentorcoördinator.

Totdat nieuwe maatregelen van kracht worden, zijn dit onze adviezen aan de mentor, de leerling en zijn of haar ouder(s).

Het bestuur van School’s Cool Arnhem